Què fer a Mallorca? / Cultura

Cultura

Guia d´Or Mallorca reuneix les festes culturals típiques de l'illa. Cadascun d'aquests esdeveniments típics, Mallorca ho celebra de la mateixa manera que es feia fa centenars d'anys.